Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Разработваме решения за машинно обучение и изкуствено разпознаване на обекти и автономен контрол - както на борда на сателитите, така и на земята.