Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

STATISTICA - Business Intelligence решения от лидера в аналитичната и графична обработка на данни

 

StatSoft вече повече от 20 години развива и усъвършенства софтуерния пакет STATISTICA, превърнал се с времето в синоним на качество, висока надеждност и пословична леснота при употреба. За да отговори на нарастващите клиентски нужди и все по-голям интерес към STATISTICA, StatSoft започва да предлага четири различни продуктови линии, съобразени преди всичко с мащабите на приложение:

  • STATISTICA Desktop решения: - решения за отделни работни станции с практически неограничени възможности на аналитичния инструментариум, включващ над 11 000 вградени функции; разнообразие от моделируеми графики, съпътстващи всяка аналитична процедура; интуитивен и приятен потребителски интерфейс; ненадминати бързина в обработката на данни, скалируемост спрямо хардуера и сигурност относно достъпа до данни, анализи и отчети; лесен и превърнал се в стандарт програмен език Visual Basic, позволяващ бързи автоматизации и надстройки на основния софтуер.
  • Еnterprise решения: - платформа за достъп на голям брой потребители, позволяваща извличане, обработка, анализ и визуализация на данни в единна система, работеща в LAN/WAN среди.
  • Data Mining решения: - най-пълната и ефективна система от лесни за прилагане data mining методи. Достъпът до бази данни, трансформирането на променливи и прилагането на множество анализи с генериране на крайни отчети, никого не е бил по-лесен и ефективен.
  • Web базирани аналитични приложения: - Интернет базирана архитектура, предоставяща гъвкав и удобен достъп до цялата функционалност на STATISTICA посредством стандартен WEB браузър.


Някои от основните индустрии и области на приложение на STATISTICA:

  • Контрол на качеството, наблюдение на процесите, научно изследователска и развойна дейност в химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, в сектора на ютилити услугите, тежкото машиностроене и микроелектрониката.
  • Анализ на грешките и ефекта от тях, контрол на процесите в машиностроенето, автомобилостроенето, електрониката и сервизната дейност.
  • Шест Сигма (Six Sigma) решения за всички индустрии, включително: производство, финанси, здравеопазване, бизнес процеси.
  • Анализ на риска, сегментация на клиентската база, скоринг модели и прогнозиране на ключови показатели в областите на маркетинга, търговията на дребно, застрахователното и банково дело.

Клиентите на STATISTICA в световен мащаб са повече от 600,000, като бизнес организациите съставляват близо 60% от общия брой потребители. STATISTICA също така успешно се използва от правителствени агенции и ведомства (10%), и академични и изследователски институти - 30%.