Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Предлагани курсове

Уводен курс - Този курс е проектиран да запознае участникът с някои основни статистически инструменти в STATISTICA: 

 • Въведение в STATISTICA - Двудневен курс наблягащ за това, как най-добре да се възползваме от многобройните статистически и графични инструменти за анализ на данни в STATISTICA.
 • Въведение в STATISTICA за STATISTICA Data Miner потребители - Двудневен курс за това как най-добре да се възползваме от многобройните инструменти в STATISTICA Data Miner (за настоящи и бъдещи клиенти на STATISTICA Data Miner).

Курсове за напреднали - Тези курсове са предназначени за напреднали потребители, които желаят да повишат знанията си в областта на сложните статистически инструменти и методи интегрирани в STATISTICA. Необходимо е добро познаване на STATISTICA (забележете, че тези курсове обикновено се провеждат след Уводните курсове).
 • Експериментален дизайн - Еднодневен курс, запознаващ участниците с инструментите за експериментален дизайн в STATISTICA.
 • Многомерни анализи - Еднодневно обучение в сферата на многомерните аналитични методи, включвайки MANOVA, дискриминантен анализ, факторен анализ и канонична корелация.
 • Дисперсионен (ANOVA) и регресионен анализ - Този еднодневен курс е разработен с цел да запознае участниците с различни типове анализи, базирани на обобщения линеен модел (GLM), широко използвани в приложната статистика.
 • STATISTICA Data Miner - Двудневен курс имащ за цел да запознае участниците с понятията и опитът необходими при решаване на задачи свързани с подготовка и изследване на данни, аналитично моделиране чрез използването на STATISTICA Data Miner.
 • SATISTICA Невронни Мрежи - Този еднодневен курс има за цел да запознае участниците с понятията и опитът необходими за решаването на задачи, свързани с невронно-мрежови анализи, използвайки STATISTICA Neural Networks.
 • Графичен Анализ на данни - Този еднодневен курс е предназначен за потребители на STATISTICA, които искат да се запознаят обстойно с графичните възможности на програмата и по-специално как графиките могат да бъдат използвани за изследване и обучение на данни.
 • Въведение във Visual Basic и STATISTICA Visual Basic - Този еднодневен курс има за цел да научи потребителите на STATISTICA, как да използват автоматично записани Visual Basic макроси за по-ефективно автоматизиране и настройване на интерактивни процедури.
 • Visual Basic приложения в STATISTICA - Този курс е предназначен за потребители, запознати със STATISTICA и имащи основни понятия по програмиране с Visual Basic. Целта на курса е представяне на обектно-ориентирания модел STATISTICA с вградени над 10,000 функции достъпни чрез Visual Basic.
 • Six Sigma - основен - Този тридневен курс запознава участниците с базови Six Sigma статистически инструменти и представя Six Sigma способностите на STATISTICA.
 • Six Sigma - експертен - Този петдневен курс запознава участниците със всички Six Sigma статистически инструменти и представя Six Sigma способностите на STATISTICA в детайли.